Dự án nhà ở chuyên gia KCN Mỹ Xuân A2

Nhà văn phòng KCN Pousung - Bàu Xéo - Đồng Nai

Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh An Tiến

Khu trung tâm thương mại và tổ hợp khách sạn Cát Bi Plaza Hải Phòng

Mầm non Mặt Trời Nhỏ

Mầm non Pouchen