Dự án thi công đường KCN VSIP 2 - Bình Dương

Dự án thi công đường, hệ thống cấp thoát nước đường dẫn quân cảng Vùng 4 - Cam Ranh