Cổng chào căn cứ quân sự

Tòa nhà chỉ huy

Khách sạn - Trung tâm nghỉ dưỡng Hải Quân